Blogok

Betlehemben

Szikrázó alkonyesti csillagok már
Jelentgették a kora éjet,
Mikor fáradtan Mária és József
Betlehembe megérkezének.

Gazdája a vendégfogadó háznak
Kint állt telt háza kapujába
S a szállástkérő vándorokat durván
Továbbkergette, meg nem szánta.

Áldott terhével Mária leroskadt,
Ott közelén a vendégháznak..
És megesett a szíve-lelke rajta
Az istállóbeli szolgának.

És akkor éjjel nagy fényes csodákkal
Lőn tele az egész természet.
A vendéglő gazdája kínos-ébren
Gyötrődte át az egész éjet.

Nem bírt aludni. A busás bevétel
Valahogy a lelkére lázadt:
Hasztalan számolt, nem tudott olvasni
HARMINC EZÜST PÉNZNÉL továbbat.

S az istállószolgának akkor éjjel
Csodálatos álmai voltak
Kárpitjai a kéklő menny-íveknek
A jászolfákig lehajoltak.

A szarufákról fényözön sugárzott...
A négy fal nőttön-nőtt föl az égnek
S hajnalra-kelve remegő szivében
Még visszhangzik az angyal-ének.

Az istállót fényes templomnak látja
- Barmai nagy-csendesen állnak ­
És tátja álmélkodva folytatását
Az éjjeli álomlátásnak.

S míg jönnek a pásztorok és a bölcsek
Ó a jászol belső végében,
Maga se tudja, mért, csak boldogan ott
Sír, sír rejtelmes örömében.

Szabolcska Mihály

Reinhard Bonnke: A házasságról

Egy gondolat a házasságról: A tökéletes férj nem várja el, hogy a felesége tökéletes legyen. A tökéletes feleség nem várja el, hogy a férje tökéletes legyen. De mindkettőnek van egy tökéletes Megváltója Jézus Krisztus személyében. A Szent Szellem késztetett rá, hogy ezt leírjam. Meglehet, éppen neked van rá most szükséged!

Isten meghallgat

Vajon Isten nem szolgáltat igazságot választottainak,

akik éjjel nappal hozzá kiáltanak?” (Lk.18/7.)

Hiszünk-e abban, amit teszünk, látjuk-e értelmét? Talán kissé furcsa történetet olvashatunk az evangéliumban. Egy városban élt egy bíró, aki Istentől nem félt, embertől nem tartott. Ugyancsak élt ott egy özvegyasszony is. Elment hozzá és kérte, hogy tegyen igazságot ügyében. A bíró vonakodott. Az özvegy pedig nem adta fel, kérésével újra és újra előállt vele. Később az igazságszolgáltatás embere így gondolkodott: „Noha Istent nem félem, embertől nem tartok, mégis, mivel alkalmatlankodik ez az özvegy, igazságot teszek neki…” (vö. Lk.18/1-8.)

Az igazán fontos dolgoknak „súlyuk” van, ezért aztán legtöbbször csak komoly erőfeszítések árán lehet megszerezni őket. De ha elhatározásunk elég erős, többszöri kudarc ellenére sem mondunk le szándékunkról. Gyakran tűnik úgy, Isten jobban megpróbálja az őt félőt, hiszen azt látjuk – legalábbis rövid távon – a gátlástalan, a tisztességtelen eszközökkel „játszó” a világban könnyebben érvényesül. Így nem csoda, ha felmerül a kérdés: meghallgatja-e Isten az embert? Vajon teljesül-e kívánságunk? Hogy hol, mikor és milyen módon – nem tudjuk. Mindenesetre a sok-sok erőfeszítés árán megszerzett dolgait, javait, ismereteit... féltve őrzi az okos ember. A Szentírás tanításából pedig világosan kiderül, hogy minden őszintén kimondott fohász és imádság meghallgatásra talál. Igaz nem mindig az elképzeléseink szerint teljesül…

75. zsoltár

Meglátjátok majd az Emberfiát, amint eljön az ég felhőin. (Mt 24, 30)

75. zsoltár
Jól ismerik Istent Júda földjén,
Izraelben nagy az ő neve.

Sálemben áll sátora,
lakóhelye pedig Sionban.

Ott törte össze a tüzes nyilakat,
pajzsot, kardot és harci eszközöket.

Csodálatos vagy, fényben állsz a zsákmányok hegyén,
ahol kifosztották a szívükben gőgösöket,

mert álom nyomta el őket,
a harcosok karja lehanyatlott.

Feddő szavadtól, Jákob Istene,
megtorpantak a lovak és a harci szekerek.

Félelmetes vagy, ki állhat meg előtted,
ha felgerjed haragod.

Döntésedet a mennyből hallatod;
beleremeg és elnémul a föld,

amikor ítéletre fölkel az Isten,
hogy megszabadítsa a föld szelídeit.

A haragodtól sújtott ember is magasztal majd téged,
és aki haragodtól megmenekült, téged ünnepel.

Amit fogadtok, adjátok meg Isteneteknek, az Úrnak;
akik körülötte vagytok, áldozzatok a Félelmetesnek,

mert ő megtöri a fejedelmek büszkeségét,
és rettenetes a föld királyaihoz.
Félelmetes vagy, ki állhat meg előtted,
ha felgerjed haragod.

Döntésedet a mennyből hallatod;
beleremeg és elnémul a föld,

amikor ítéletre fölkel az Isten,
hogy megszabadítsa a föld szelídeit.

A haragodtól sújtott ember is magasztal majd téged,
és aki haragodtól megmenekült, téged ünnepel.

Amit fogadtok, adjátok meg Isteneteknek, az Úrnak;
akik körülötte vagytok, áldozzatok a Félelmetesnek,

mert ő megtöri a fejedelmek büszkeségét,
és rettenetes a föld királyaihoz.

Lelki táplálék a lelki teherbíráshoz

"A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon." (Kolossé 3:16a)

Éppen úgy, ahogyan enned kell, hogy erőd legyen, lelki táplálékra is szükséged van, a lelki teherbíráshoz. A Biblia úgy beszél magáról, mint szellemi táplálékról - a szellemi életünk víze, teje, kenyere és húsa. Ez minden, ami kell a létfenntartáshoz.

Ha építési vállalkozó vagy, akkor nem fogsz dilemmázni azon, hogy kiküldj-e dolgozni egy olyan srácot, aki két hete semmit sem evett. Ha egy hadsereg parancsnoka vagy, akkor sem fogsz olyan embert kiküldeni harcolni, aki már egy hónapja koplal. Igazam van? Táplálni kell magunkat, hogy erőnk legyen megvalósítani az előttünk álló feladatokat.

Nem sok sikerre számíthatsz a szellemi harcodban, ha halálra éhezteted magadat. Ezért szükségünk van arra, hogy táplálkozzunk az Isten Igéjével.

Ellentétben a fizikai étellel, ahányszor csak magamhoz veszem Isten szavát, egyre jobban éhezem azt. Minél inkább érzékelem és látom, hogy Isten mennyire jó, annál inkább vágyom Rá.

A Biblia azt mondja a Kolossé 3:16-ban, "A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon". Pál azt mondja nekünk, hogy mélységes és éltető módon vegyen lakozást a Biblia az életünkben.

Akkor hát, hogyan táplálkozhatunk Isten Igéjéből, mit tehetünk, hogy ez megvalósuljon?

• Fogadd be a hallott Igét a füleddel. Kötelezd el magad arra, hogy jársz gyülekezetbe és hallgatod a prédikáción keresztül Isten Szavát.

• Olvasd a Szentírást a szemeiddel. Ahogy már mondtam, önmagában az, hogy van egy Biblia az otthonunkban, még nem fogja megáldani az életünket. A szívedben is ott kell lennie a Bibliának!

• Kutasd Isten beszédét a kezeiddel és a száddal. Amikor tanulmányozod az Isten szavát, fogj egy tollat a kezedbe. Írd le, mit tanított Isten. Amit felfedeztél, azt oszd meg más hívőkkel is vagy a környezetedben levő kiscsoportban.

• Gondolkodj az Igén az elméddel. Töprengj és elmélkedj az Isten Szaván.

Oldalak

Feliratkozás RSS - blogok csatornájára