75. zsoltár

Meglátjátok majd az Emberfiát, amint eljön az ég felhőin. (Mt 24, 30)

75. zsoltár
Jól ismerik Istent Júda földjén,
Izraelben nagy az ő neve.

Sálemben áll sátora,
lakóhelye pedig Sionban.

Ott törte össze a tüzes nyilakat,
pajzsot, kardot és harci eszközöket.

Csodálatos vagy, fényben állsz a zsákmányok hegyén,
ahol kifosztották a szívükben gőgösöket,

mert álom nyomta el őket,
a harcosok karja lehanyatlott.

Feddő szavadtól, Jákob Istene,
megtorpantak a lovak és a harci szekerek.

Félelmetes vagy, ki állhat meg előtted,
ha felgerjed haragod.

Döntésedet a mennyből hallatod;
beleremeg és elnémul a föld,

amikor ítéletre fölkel az Isten,
hogy megszabadítsa a föld szelídeit.

A haragodtól sújtott ember is magasztal majd téged,
és aki haragodtól megmenekült, téged ünnepel.

Amit fogadtok, adjátok meg Isteneteknek, az Úrnak;
akik körülötte vagytok, áldozzatok a Félelmetesnek,

mert ő megtöri a fejedelmek büszkeségét,
és rettenetes a föld királyaihoz.
Félelmetes vagy, ki állhat meg előtted,
ha felgerjed haragod.

Döntésedet a mennyből hallatod;
beleremeg és elnémul a föld,

amikor ítéletre fölkel az Isten,
hogy megszabadítsa a föld szelídeit.

A haragodtól sújtott ember is magasztal majd téged,
és aki haragodtól megmenekült, téged ünnepel.

Amit fogadtok, adjátok meg Isteneteknek, az Úrnak;
akik körülötte vagytok, áldozzatok a Félelmetesnek,

mert ő megtöri a fejedelmek büszkeségét,
és rettenetes a föld királyaihoz.