Blogok

Menj Ábrahám

Menj, Ábrahám, menj, Ábrahám,
indulj el ma még, indulj el ma még!
Menj, Ábrahám, menj,
és vezet majd az ég!

És Ábrahám így elindult,
mert bízott az Úrban.
Nem értette, de elhitte,
hogy Isten vele van.

Ó, testvér most ne várj tovább,
az Isten szólít rég!
Csak figyelj mindig Őreá
és vezet majd az ég!

Az első lépted oly nehéz,
tán meg sem érkezel?!
De dicsőítsd az Ő nevét
és így boldog leszel!

Köszöntés

Sok szeretettel köszöntök mindenkit aki a honlapunkat olvassa, az ÚR JÉZUS kegyelme legyen életünkön. Egy történetet olvastam Wilhelm Buschtól és ezt szeretném megosztani veletek:
Egy fiatalember gyakran kigúnyolta a Bibliát. Egyszer megint lekicsinylő megjegyzést tett rá.
- Olvasta maga már tulajdonképpen a Bibliát? - kérdeztem tőle.
- Ugyan mit gondol? Én és a Biblia! Nevetséges!
Elővettem egy vadonatúj, bőrkötésű Újtestamentumot:
- Nézze, ezt a szép kis Bibliát magának adom, ha megígéri, hogy elejétől végig elolvassa.
Az ajánlat nagyon csábító volt.
Azután hetekig nem láttam a fiatalembert.
Egyszer csak megint megjelent.
- Nos - kérdeztem -, hogy állunk a Bibliával?
Nagyon komolyan felelt:
- Tudja, különös dolog ez. Elkezdtem olvasni. Sok mindent nem értettem meg. Már abbahagytam volna - de hiszen megígértem, hogy végigolvasom! Azután sok mindent találtam benne, ami szíven talált és nyugtalanított úgy, hogy legszívesebben eldobtam volna a könyvet. De megígértem, és végig kellett olvasnom. Később annyi vigasztalást találtam benne, hogy egész boldog lettem. Amikor befejeztem, azt mondtam magamban: ha igaz az, amit ez a könyv mond, akkor el vagyok veszve, ha nem változtatok az életemen. Hozzáfogtam, hogy nagytakarítást csináljak a szívemben. És most - a Biblia az élet könyve számomra.

(Wilhelm Busch: Jézus a mi sorsunk c. könyvből)
A mi számunkra is a legfontossab köny a Biblia legyen ,takaritsuk ki a szívünket és kérjük az Urat,hogy foglalja el a szívünk trónját és töltse be az Ő SZENT LELKÉVEL .

Akarom......

Szerző: Reményik Sándor

Akarom: hogy fontos ne legyek magamnak.

A végtelen falban legyek tégla,
Lépcső, amin felhalad valaki más,
Ekevas, mely mélyen a földbe ás
Ám a kalász, nem az ő érdeme.
Legyek szél, mely hordja a magot,
De szirmát ki nem bontja a virágnak,
S az emberek, mikor a mezőn járnak,
A virágban hadd gyönyörködjenek.
Legyek kendő, mely könnyeket töröl,
Legyek csend, mely mindig enyhet ad.
A kéz legyek, mely váltig simogat,
Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok.
Legyek fáradt pillákon az álom.
Legyek a délibáb, mely megjelen
És nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem,
Legyek a délibáb a rónaságon
Legyek a vén föld fekete szívéből
Egy mély sóhajtás fel a magas égig,
Legyek a drót, min üzenet megy végig
És cseréljenek ki, ha elszakadtam.
Sok lélek alatt legyek a tutaj,
Egyszerű, durván összerótt ladik,
Mit tengerbe visznek mély folyók.

Legyek hegedű, mely végtelenbe sír,
Míg le nem teszi a művész a vonót.

Ha csendben lennél

Füle Lajos: Ha csendben lennél

Ha csendben lennél... Lenne rá okod,
tán felfigyelnél, mint a pásztorok.
Ők hallottak és láttak, mert lehet
az éjszakában angyaléneket
hallani, csak a lélek csendje kell
hozzá, mikor felülről jön az üzenet,
mikor VALAKI nyitja füledet,
s az Ég, a Föld, a LÉLEK, az anyag
beszélni kezd mind, vagy tiszta hangot ad.

Ne add fel ...!

Ma olvastam,szeretném veletek is megosztani:"Legyetek ...rendíthetetlenek"

Georg Friedrich Händel zenei zseni volt.Huszonegy évesen a billentyük virtuóza volt.Amikor az előadó művészettöl átváltott a zeneszerzésre azonnal hírneves lett és kinevezték a hannoveri választófejedelem udvari zeneigazgatójává.Angliába költözése után hírneve tovább nőtt.Negyven éves korába már világhirű volt.Tehetsége ellenére sokféle nehézséggel kelett megküzdenie,az angol zeneszerzők között ádáz rivalizálás folyt.A halgatóság szeszélyes volt,előfordult,hogy senki nem jött el a hangversenyre.Áldozatul esett politikai áramlatoknak.Többször is a csőd szélén állt. A bajokat még romlott egészségi állapota is tetőzte.Agyvérzést szenvedett,aminek következtében jobb keze elerőtlenedett az újjait nem tudta rendesen használni.Az egészsége késöbb helyreállt,de azután depressziós lett.Ötvenhat évesen úgy döntött nyugdíjba vonul.1741 április 8-án búcsúkoncertet adott,csalódott és önsajnálattal telve volt.De még abban az évben valami hihetetlen történt.Egy gazdag barátja látogatta meg, Charles Jennings,és átadott neki egy szövegkönyvet,amely Krisztus életére alapult.A mű felkeltette a kiváncsiságát,három hétig megállás nélkül írt, azután még két napot töltött a hangszereléssel.Huszonnégy nap alatt elkészült a Messiás oratórium 260 oldalas kéziratával! Arra gondolsz ,hogy feladod? Ne tedd ....légy rendíthetetlen!

Itt bele lehet hallgatni:Halleluja (Georg Friedrich Händel)

A mai igéböl

József harmincéves volt, amikor Egyiptom kormányzója lett. Tizenhét volt, amikor eladták rabszolgának. Tizenhárom évig, miközben össze volt zavarodva és fájdalmat hordozott, megtartotta jellemességét és Isten iránti elkötelezettségét, és engedte, hogy küzdelmei győzelmessé tegyék. Szóval nem teheted meg, hogy csak úgy bedobod a törölközőt, önsajnálat-partit rendezel, vagy csak üldögélsz, és nem csinálsz semmit. József nem csak úgy elfelejtette, ami történt. Bárki is mondja neked: „Felejtsd el!”, az nem él a való világban. Mindez megtörtént, de Isten fel tudja használni arra, hogy általa gazdagítsa az életedet. Isten két fiút adott Józsefnek, és ő így nevezte el őket: Manassé, ami azt jelenti: „elfeledtette velem Isten minden gyötrelmemet”; és Efraim, ami azt jelenti: „gyümölcsözővé tett engem Isten nyomorúságom földjén”. Isten új kapcsolatokat adott Józsefnek a régiek helyébe. Az egyik oka annak, hogy a régi kapcsolatok rombolóan hathatnak rád az, hogy nem pótoltad őket újakkal. Még mindig azzal foglalkozol, aki vagy ami a rosszra emlékeztet. Isten segített Józsefnek, hogy elfelejtse a történtek fájdalmát. Az emlékek megmaradtak, de ennek ellenére tudott boldogulni. Ha Istennel jársz, az előtted lévő ígéret mindig nagyszerűbb, mint amilyen nagy a mögötted lévő fájdalom. De íme néhány „józsefi alapelv”, melyeket alkalmaznod kell életedben: 1) Nézz szembe vele, és ne próbálj úgy tenni, mintha meg sem történt volna! Isten meg fogja adni a kegyelmét ahhoz, hogy megbirkózz vele, de nem ahhoz, hogy letagadd. 2) Hidd el, hogy Isten „visszapótolja” neked az időt, a kapcsolatokat és a lehetőségeket, amelyeket elvesztettél! „Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska…” (Jóel 2:25). 3) Írd össze azokat az embereket, akik ártottak neked, bocsáss meg nekik, és bízd őket Istenre imádságban! „…és bocsássatok meg egymásnak…” (Kolossé 3:13). 4) Mondd meg Istennek, hogy készen állsz az újrakezdésre! És kezdd el ma!

Mi lenne.....

Szerző: Ismeretlen szerző

Mi lenne,ha a Bibliánkat úgy kezelnénk,
mint egy mobilt?
Mi lenne,ha mindig magunkal hordoznánk?

Mi lenne,ha mindig visszafordulnánk
érte,ha otthon felejtettük?

Mi lennen,ha az Ígekre úgy néznénk,mint
az SMS-ekre?

Mi lenne,ha karácsonyra ajándékként adnánk?

Mi lenne,ha vészhelyzet esetén
elsőkent ezt vennénk elő?

Mi lenne,ha úgy tekintenénk rá,
hogy nem tudunk nélküle élni
a mai modern világban?

A biblia olyan,mint a mobilunk.
Összeköt Istennel,
ezáltal is tudunk vele beszélni,
ezen keresztül is válaszol.

És miért jobb a Biblia,mint a mobil?

Mert soha nem kell a térerő miatt
aggódnunk,
ugyanis Jézus Krisztus a kereszthalálaval
megetremtette a 100-os lefedettséget az egész Földön,
és a kiontott vérével aláírta azt a hűségszerződést,
amely örökre szól,
s áll minden számlánkat,
így ingyenesen hívható.
HÍVD TE IS!
És ne kapcsold ki soha!

Mindenki siet

„Jöjj és láss!”
„…Elmentek tehát, meglátták… és nála maradtak…” (János 1:39)

János és András számára nem volt elég, hogy Bemerítő Jánost hallgatták. A legtöbben elégedettek lennénk azzal, ha a nemzet leghíresebb evangélistája közelében lehetünk. Hiszen lehet-e nála nagyobb tanító? Igen! Amikor János és András találkoztak Jézussal, azzal, akiről Bemerítő János beszélt, otthagyták Jánost, és követték Jézust. Figyeld meg, mit kérdeztek tőle: „»Mester, hol van a lakásod?« Ő így szólt: »Jöjjetek, és meglátjátok«. Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak…” (János 1:38-39). Meg akarták ismerni Jézust; meg akarták tudni, hogy mi „csavarta el a fejét”, mitől ég a szíve, és mire vágyik a lelke; látni akarták az arcát, és követni akarták lépteit. Tudni akarták, hogy az-e, akinek János mondta, és ha igen, akkor mégis vajon mit csinál? Erre a kérdésre nem kaphatsz választ, ha csak beszélgetsz másokkal, időt kell töltened az illető személlyel. Jézus válasza a tanítványoknak és neked is: „Jöjjetek, és meglátjátok”. Mit látunk meg? 1) Meglátjuk, hogyan bánik hatalmával. Jézus sohasem használta hatalmát arra, hogy jó benyomást tegyen másokra, vagy hogy meggazdagodjon. 2) Meglátjuk, hogyan bánik az emberekkel. Nem úgy tekint rájuk, mint akik félbeszakítják munkáját, zavarják vagy akadályozzák személyes fejlődését. Nem. „Amikor látta a sokaságot, megszánta őket…” (Máté 9:36). 3) Meglátjuk, mi az elsőrendű számára. „…nagy sokaság gyűlt össze, hogy hallgassák… Ő azonban visszavonult a pusztába, és imádkozott” (Lukács 5:15-16). Tudott valamit, amit mi nem? Nincs fontosabb és nincs nehezebben megtartható kötelezettség, mint bizonyos időt minden nap imában tölteni.

Oldalak

Feliratkozás RSS - blogok csatornájára