Skip to main content

Üdvözlünk a honlapunkon

Szeretettel köszöntünk a Bécsi Magyar Keresztyén Gyülekezet honlapján.
Reméljük,hogy hasznos információkat találsz,de ennél sokkal fontosabb,hogy e honlap segítségével Istennel találkozz Jézus Krisztus által.
Ha teheted látogass meg személyesen is itt .

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.Jn.3:16

Tartozás

Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Róma 15:1
Nem arról van szó, hogy jó vagy szép lenne vagy ha éppen kedvem van, hanem hogy tartozok. Ez azt is jelenti, hogy valamikor korábban sokkal többet kaptam és most törlesztenem kell.Meg azt is: ha törlesztem az adósságom, nem a magamét adom, csak visszaadom azt amit már korábban kaptam. Ahogy Jézus mondta: "Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt: Haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk volt.” Luk.17:10.
Ebben a részben ezt is olvassuk a 27-ik versben: "Jónak látták ezt, de tartoznak is vele...". Szép ha jónak látom vagy szívesen teszem de ha nem, akkor is tartozok. A tartozás visszafizetése nem egy opció, hanem kötelesség (akiknek hitelük van ezt jól tudják).

Alkalmaink

Istentisztelet vasárnap délután 5 órakor itt.

Bibliaóra szerdán délután 6 órakor itt.

Mindenkit szeretettel várunk!

Tartalom átvétel